NOVA ASTROLOŠKA TELEVIZIJA TAJNA!!! Na kanalima Total TV-a: SRB 37, BiH 131, CG i MK 28, HR 120, SLO 133, Ostale zemlje 24.

Uslovi korišćenja

1. Usluge telefonskog i SMS savetovanja ( u daljem tekstu Usluge) obezbeđuje Golive d.o.o (u daljem tekstu: Organizator). i njegovi zaposleni (u daljem tekstu: Pružaoci usluge). Usluge se mogu koristiti samo pozivanjem telefonskih brojeva ili slanjem SMS poruke na komunicirane brojeve sa dodatnom vrednošću za te svrhe. Informacije u vezi sa uslugama možete dobiti pozivanjem sledećih brojeva telefona: Srbija 0700 200500, Crna Gora 020 221358, Slovenija 059 699299, Hrvatska 062 700700, Bosna i Hercegovina 051 925792, Austrija 01 2675622, Švedska 08 40308792, Nemačka 0800 7777740, Švajcarska 43 5509927 ili slanjem mail-a na pomoc@golive.rs.

2. Usluge mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina. Pozivanjem brojeva telefona, odnosno slanjem SMS poruke na komunicirane brojeve za Usluge slažete se sa ovim uslovima. Ukoliko ispunjavate uslove korišćenja, Usluge možete koristiti više puta. 3.

a)
Korisnik nakon pozivanja komuniciranog broja sa dodatnom vrednošću i uspostave veze biva informisan o ceni koja se jasno saopštava na govornom automatu i ukoliko u toku datog saopštenja pozivalac izvrši prekid veze, tarifiranje usluge neće biti započeto.
Pozivanje* sledećih brojeva sa dodatnom vrednošću tarifira se vrši se po cenama:
Srbija: 090 6440446 120rsd/min
Crna Gora: 095 885 885 1.97eur/min
Slovenija: 090 3211 2.19eur/min
Hrvatska: 064 644444 6.99KN/min Fiksna, 8.41KN/min Mobilna
Bosna i Hercegovina: BHT 094 272802 FIX 2.42KM/min, MOB 3.23KM/min, HTE 094 852303 3.7KM/min, MTEL 094 580081 2.46KM/min
Austrija: 0900 510534 1.8eur/min
Švedska: 0939 1119143 19.9SEK/min
Nemačka: 09003 333352 1.99eur/min Fiksna, 2.99eur/min Mobilna
Švajcarska: 0901 000121 3.5CHF/min
Australija: 1900959105 3.03AUD/min
Norveška: 82095022 26NOK/min
Holandija 0909 8908942 0.90eur/min
Belgija: 090707740 2eur/min
Francuska: 0899376163 0.8eur/min
Luksemburg: 90128131 2.0347eur/min
Italija: 899070701 1.83eur/min
Danska: 4590920909 4.80DKK/min
Kanada: 19007835799 $3.49/min
Makedonija: 059 010590 50.1mkd/min
Bugarska: 0900 63046 2.4LV/min

*pozivanje je moguće iz mreža fiksne ili mobilne telefonije,a prema internoj regulativi na teritoriji date države. Ograničenje trajanja poziva je takođe predmet interne regulative na datoj teriroriji i Organizator je u tom smislu primenjuje.

b)
Korisnik nakon upućivanja SMS poruke na komunicirani broj sa dodatnom vrednošću, pristaje da bude tarifiran u iznosi koji se jasno komunicira uz uputstvo za SMS korišćenje usluge. Nakon upućivanja SMS poruke Pružaocu usluge, korisnik će dobiti odgovor na svoj upit u razumnom roku. Strogo je zabranjeno u SMS porukama koje se upućuju Pružaocu usluge koristiti termine koji se odnose na vređanje po rasnoj, nacionalnoj, verskoj i drugim osnovama. Slanje SMS poruka Pružaocima usluga vrši se na sledeće brojeve sa dodatnom vrednošću u formatu:
Srbija: HOR na 4455, cena SMS poruke mts i tnr:183.6, vip:183.48 rsd sa pdv-om
Crna Gora: HOR na 14560, Cena SMS poruke 1.79 eur sa pdv-om
Bosna: HOR na 091814400, Cena SMS poruke 2.34 km sa pdv-om
Makedonija: HOR na 14722, Cena SMS poruke 123.6 mkd sa pdv-om
Hrvatska: HOR na 845845, Cena SMS poruke 9.99 kn sa pdv-om
Slovenija: HOR na 3223, Cena SMS poruke 1.99 eur sa pdv-om
Austrija: HOR na 0900506506. Cena SMS poruke 2 eur sa pdv-om
Nemačka: HOR na 82555, Cena SMS poruke 1.99 eur sa pdv-om
Švajcarska: HOR na 522, Cena SMS poruke 3.00 CHF sa pdv-om
Švedska: HOR na 72027, Cena SMS poruke 20 SEK sa pdv-om
Danska: HOR na 1963, Cena SMS poruke 15 DKK sa pdv-om

4. Nakon saopštene informacije o ceni prilkom pozivanja, a do uključenja u program, odnosno početka savetovanja sa Pružaocem usluge, tarifiranje poziva se obavlja na način objašnjen u tački 3.

5. Naplata Usluga se vrši unapred za prepaid korisnike mobilnih mreža, odnosno po računu za postpaid sistem naplate za korisnike i mobilnih i fiksnih mreža, koji standardno ispostavlja provajder telekomunikacionih usluga pozivaoca.

Uputstvo za pozivanje i povezivanje** sa Pružaocem usluge:
-uključenje u program: taster 0 na govornom automatu, u toku trajanja programa
-komunikacije sa željenim Pružaocem usluge: odgovarajući taster na govornom automatu koji je komuniciran; **ukoliko korisnik u roku od 10 sekundi od uputsvta na govornom automatu o odabiru željenog lokala, ne odabere ni jednu opciju, automatski će biti prosleđen na čekanje kod prvog slobodnog Pružaoca usluge.

Uputsvo za SMS savetovanje sa Pružaocem usluge:
-radi što detaljnijeg odgovora potrebno je da korisnik pošalje HOR(razmak) datum, mesto i vreme rođenja i konkretno pitanje na komunicirani broj.

6. Usluge su zabavnog karaktera. Dakle horoskopi, numerološke i tarot analize koje dobijete od Pružaoca usluga, isključivo su namenjeni vašoj zabavi i razonodi. Bilo kakvo predviđanje vaše budućnosti, kao i saveti, poruke i preporuke koje primite, a isključivo one temeljene na astrološkoj, numerološkoj i tarot analizi, ni u kom slučaju i ni u kakvom obliku nisu i ne smatraju se zamenom za savete, preporuke, instrukcije ili tretmane koje uobičajeno primate od profesionalnih licenciranih radnika kao što su advokat, lekar, terapeut, psiholog, psihijatar, finansijski savetnik i sl. U skladu sa time, Pružalac usluga ne pruža i ne daje nikakve garancije, implicitna pretpostavljanja ili osiguranja bilo koje vrste, i neće biti odgovoran za bilo koji oblik tumačenja i primene gore navedenih informacija i podataka od strane korisnika (pozivaoca ili sms inicijatora).

Tokom pružanja Usluga, pozivalac, odnosno sms inicijator se obavezuje da neće javno reklamirati nikakve proizvode i usluge, neće davati izjave, koje su negativne i utiču loše na kvalitet Usluge, na Organizatora ili Pružaoca usluge. Neće promovisati ili degradirati neke političke poglede, poglede javnog života, udruženja ili pojedince, niti propagirati komentare bazirane na verskoj, religioznoj i nacionalnoj osnovi. U slučaju kršenja navedenih obaveza, Organizator i Pružalac usluge imaju pravo prekinuti vezu sa sagovornikom (pozivaocem), odnosno ne odgovoriti na takvu SMS poruku.

7. Dobijene informacije pozivalac ili SMS korisnik koristi isključivo na sopstvenu odgovornost i saglasan je da pristaje na odredbe ovih Uslova korišćenja.

8. Organizator nije odgovoran za bilo kakve kvarove na mreži, telefonskoj liniji ili komunikacione smetnje bilo koje vrste.

9. Pozivanjem komuniciranih telefonskih brojeva ili SMS inicijacijom usluge, pozivalac odnosno SMS inicijator daje saglasnost da njegove kontakt informacije budu korišćene u naredne propagandne i marketinške svrhe koje kontroliše Organizator, bez plaćanja naknade. Vaši lični podaci će se čuvati i ustupati trećim licima jedino u slučaju da za to postoji zakonska osnova i da je to nužno usled naplate telefonskog računa.

10. Pozivi i / ili SMS poruke upućene vlasniku ove web stranice, Organizatoru ili Pružaocima usluge, koje su uvredljivog, omalavažavajućeg ili pretećeg karaktera biće prosleđene nadležnim organima.

Napomena:
Sva prava zadržana. Ni jedan se deo teksta sa ove web – stranice ne sme reprodukovati niti prenositi u bilo kakvom obliku ( elektronski, mehanički i sl) bez prethodne pisane saglasnosti autora. Svaki oblik zloupotrebe navedenog podleže zakonu o kršenju autorskih prava.


NOVO!ZA BRŽI ODGOVOR PITAJ SMS-om.