NOVA ASTROLOŠKA TELEVIZIJA TAJNA!!! Na kanalima Total TV-a: SRB 37, BiH 131, CG i MK 28, HR 120, SLO 133, Ostale zemlje 24.
Tarot Linija Života izračunavanjem putem Pitagorinog Točka

Tarot Linija Života izračunavanjem putem Pitagorinog Točka

PRVA KARTA predstavlja vas: karakter, fizička i moralna svojstva, ono što vam je dodeljeno pri rodjenju.
DRUGA KARTA predstavlja: porodičnu sredinu u vreme vašeg dolaska na svet, prepreke ili prednost koje će vam ta sredina omogućiti.
TREĆA KARTA predstavlja: ciljeve koje trebate da postignete, razvoj vašeg karaktera do zrelog doba.
ČETVRTA KARTA predstavlja: samoostvarenje, mišljenje koje čovek ima o sebi kada uđe u zrelo doba, viđenje svoje prošlosti.
PETA KARTA predstavlja : reinkarnaciju po tradiciji, ishod vašeg života, da li ste sebe izgrađivali na konstruktivan način.
Računanjem ovih pet karata formira se simbolika koju sad treba protumačiti.
Značenje karata se odvija na trojakom planu: fizičkom, mentalnom i metafizičkom.

Stojim Vam na raspolaganju za uslugu tumacenja Tarot Linije Života.

Za dodatne informacije kontaktirajte naše najbolje astrologe


NOVO!ZA BRŽI ODGOVOR PITAJ SMS-om.