NOVA ASTROLOŠKA TELEVIZIJA TAJNA!!! Na kanalima Total TV-a: SRB 37, BiH 131, CG i MK 28, HR 120, SLO 133, Ostale zemlje 24.
MALE ARKANE U TAROTU-Podela Tarota na male i velike Arkane

MALE ARKANE U TAROTU-Podela Tarota na male i velike Arkane

Mala arkana sadrži 56 karata podeljenih na 4 elementarne grupe: zemlja – voda – vatra – vazduh.
Svaka grupa postoji da bi nam prikazala detaljniji način pristupa životu.
Štapovi predstavljaju kreativnost, akciju i kretanje, i osobine kao što su entuzijazam, avantura, rizik, smelost, poverenje.
Znak se slaže sa yangom ili muškim elementom i povezan je sa elementom vatre. Treperav plamen je perfektan simbol snage štapova (stvara okruženje strasti).
Pehari su simbol emotivnog i duhovnog iskustva. Opisuju unutrašnje stanje, osećanja i veze. Povezani sa sa elementom vode. Sposobnost vode da teče i puni prostor, da pokaže i dokaže načine promene, čini je idealnim simbolom znaka pehara.
Mač je simbol intelekta, misli i razuma. Povezan je sa pravdom, istinom i moralnim principima. Mačevi su u vezi sa elementom vazduh.
Naš intelekt je veoma važan činilac, ali kao izvršitelj onoga što naređuje naš ego, može nas odvesti krivim putem ukoliko nije ispunjen iskustvom i mudrošću iz naše podsvesti.
Novčići su simbol praktičnih, materijalnih i bezbednih interesa. Novčići predstavljaju prosperitet i obilje svih vrsta. Obično ovaj znak nazivamo novcem, kao očigledan simbol razmene dobara i njegove upotrebe u materijalnom svetu.

Luis Royo – The Labyrinth Tarot –

Za dodatne informacije kontaktirajte naše najbolje astrologe


NOVO!ZA BRŽI ODGOVOR PITAJ SMS-om.