NOVA ASTROLOŠKA TELEVIZIJA TAJNA!!! Na kanalima Total TV-a: SRB 37, BiH 131, CG i MK 28, HR 120, SLO 133, Ostale zemlje 24.
MAGIČNI KRUG

MAGIČNI KRUG

Krug koji prave Magovi i posvećeni u tajne…

Koncept magičnog kruga predstavlja deo svake magije jer određuje osvećen prostor u kojem je skoncentrisana magična energija a štiti od zlih sila izvan kruga dok su prolazi između dimenzija otvoreni.
Krug je simbol celovitosti, savršenstva i jedinstva, smrti i ponovnog rođenja.
Krug se ispisuje u jednom potezu, na podu pre rituala, i to u pravcu kretanja kazaljke na satu, počev od severa (ili po nekim tradicijama od istoka) treba ga crtati kredom ili, ako se to radi napolju, na zemlji ili pesku, crta se obrednim mačem ili bodežom poznatijim kao athame.
Krugovi se takođe mogu zamisliti i iscrtavati u vazduhu, u visini grudi ili iznad tla, i to uz pomoć čistog oštrog kvarca, štapića ili kažiprstom “ruke moći” (odnosno rukom kojom pišete). I opet se počinje od severa i crta u jednom potezu. Na kraju rituala krug se briše u obrnutom smeru. Na južnoj hemisferi ima Magova koji prate tradiciju severa. Međutim, drugi se služe sopstvenim rasporedom godišnjih doba.

Foto: “The Magicians Daughter” oil painting by Michael Parkes

Za dodatne informacije kontaktirajte naše najbolje astrologe


NOVO!ZA BRŽI ODGOVOR PITAJ SMS-om.