NOVA ASTROLOŠKA TELEVIZIJA TAJNA!!! Na kanalima Total TV-a: SRB 37, BiH 131, CG i MK 28, HR 120, SLO 133, Ostale zemlje 24.
Da li je postojala Atlantida ?!

Da li je postojala Atlantida ?!

Atlantida je mitski nestao kontinent.
Posredstvom egipatskih tekstova koji su nadahnuli Platona, potonuli kontinent Atlantida je u ljudskom duhu ostao simbol izgubljenog raja ili idealnog grada.
Atlantida je pripadala Posejdonu, tu je smestio decu koja mu je rodila smrtna žena, sam je uredio i ulepšao ostrvo koje je postalo veliko prekrasno kraljevstvo.
Stanovnici su stekli toliko bogatstva koliko pre njih nesumnjivo nijedna kraljevska kuća nije posedovala, niti će ih u budućnosti posedovati…
Dvaput su sa zemlje ubirali plodove, zimi su iskorištavali nebeske vode, leti vode koje daje zemlja, odvodeći njihove talase izvan kanala.
Bilo da su to sećanja na drevna predanja ili da je reč o utopiji, Platon je na Atlantidu projektovao svoje snove o političkim i društvenim uređenjem u kojem neće biti greške.
Kad se u atlantiđanima smanjio božanski element a prevladala ljudska priroda, zaslužili su Zevsovu kaznu.
Atlantida se tako pridružuje temi Raja u Zlatno doba, temi koja se nalazi u svim civilizacijama, na počecima čovečanstva ili na njegovom završetku.
Simbolička originalnost Atlantide je u ideji da je Raj u prevlasti naše božanske prirode u nama.
Atlantida pokazuje da su ljudi uvek na kraju isterani iz Raja, koji zajedno sa njima tone,jer dopuste da se izgube najlepša od najdragocenijih dobara.
Ne znači li to da su raj i pakao u nama samima?

Za dodatne informacije kontaktirajte naše najbolje astrologe


NOVO!ZA BRŽI ODGOVOR PITAJ SMS-om.